TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

63 220 45 55 Dojedź na miejsce

Poradnik pacjenta

Przygotowanie do badań

Zgodnie z obowiązującymi procedurami przed pobraniem materiału do badań laboratoryjnych personel laboratorium dokonuje identyfikacji i weryfikacji tożsamości pacjenta na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. Jest on również potrzebny do odbioru wyników badań laboratoryjnych.

 

Warunkiem uzyskania wiarygodnego wyniku badania laboratoryjnego jest uniknięcie tzw. błędu przedanalitycznego. Pacjent przed pobraniem materiału do badań laboratoryjnych musi zastosować się do poniższych zaleceń.

Krew

 

Większość badań laboratoryjnych powinno wykonywać się:

 

 • Rano między godziną 7 a 9 rano

 

 • Na czczo

 

 • Pacjent przed pobraniem materiału do badań nie powinien przyjmować pokarmów oraz płynów przez co najmniej 12 godzin

 

 • Zażywanie leków w dniu badania musi być ustalone z lekarzem i ściśle związane z celem danego badania

 

 • Dniu poprzedzającym badanie należy ograniczyć wysiłek fizyczny oraz nie spożywać alkoholu

 

 • Przed pobraniem materiału do badań należy odpocząć w pozycji siedzącej

 

 • W dzień przed pobraniem materiału do badań należy ograniczyć wysiłek fizyczny i nie spożywać alkoholu

Mocz

 

 • Mocz do wykonania ogólnego badania z osadem należy pobrać do jednorazowego pojemnika lub probówki na mocz

 

 • Do posiewu moczu należy użyć pojemnika sterylnego

 

 • Mocz do badania należy pobrać rano, co najmniej po 8 godzinnej przerwie nocnej

 

 • Mocz pobiera się na czczo, po dokładnym umyciu i osuszeniu okolicy narządów płciowych

 

 • Przed rozpoczęciem antybiotykoterapii w przypadku badań moczu na posiew

 

 • Mocz powinie zostać oddany ze środkowego strumienia tzn. pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety, następnie kolejną do pojemnika na mocz, końcową porcję moczu do toalety

 

 • Mocz do badań laboratoryjnych należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium

 

 • Istnieje możliwość przechowania pobranego moczu w lodówce, jednak nie dłużej niż 2 godziny

Kał

 

 • Kał do badań laboratoryjnych powinno zbierać się do specjalnych jednorazowych pojemników na kał zaopatrzonych w łopatkę

 

 • Pobrany kał do badań powinien pochodzić z różnych miejsc tej samej porcji kału

 

 • Należy pamiętać, że wykonując badanie kału w kierunku krwi utajonej nie należy pobierać materiału w czasie oraz 2-3 dni przed i po menstruacji

 

 • Kał do badań laboratoryjnych jak najszybciej należy dostarczyć do laboratorium

Nasienie

 

 • Zaleca się wykonywanie badania nasienia po zachowaniu okresu wstrzemięźliwości płciowej (czas od ostatniego wytrysku nasienia) od 2 do 7 dni

 

 • W przypadku kolejnego badania nasienia pacjent powinien zachować ten sam okres wstrzemięźliwości płciowej, jaki zachowany był przy pierwszym badaniu

 

 • Zalecane jest oddanie nasienia w pomieszczeniu w pobliżu laboratorium (nasze laboratorium dysponuje takim pomieszczeniem zapewniając pacjentowi intymność podczas pobierania materiału)

 

 • Pojemniki, do których oddawane jest nasienie powinny być wydane przez laboratorium

 

 • Nasienie należy oddać drogą masturbacji

 

 • Nasienie do badania powinno zostać oddane w całości, z zachowaniem zasad higieny

 

 • W przypadku problemów z oddaniem nasienia w laboratorium, dopuszcza się oddanie nasienia w warunkach domowych. W takim przypadku czas dostarczenia do laboratorium nie powinien przekraczać 1 godziny od oddania nasienia. Próbkę należy transportować w temperaturze 20-37 OC

Wymazy

 

 • Przed pobraniem materiału do badań pacjent nie powinien jeść, pić, myć zębów oraz przyjmować leków

 

 • Pobranie do badań należy wykonać na czczo lub kilka godzin po spożyciu posiłku

Wybierz pakiet dla siebie i udaj się do najbliższego punktu pobrań