Kobiety ciężarne

Kobiety ciężarne obsługiwane są poza kolejnością.